Projektový prípad

#1: Typické aplikácie pre OMG

1

#2: Typické aplikácie pre MKQ

2

#3: Typické aplikácie pre 5G malé bunky a 5G CPE

3

#4: Typické aplikácie pre ZigBee Gateway

4

#5: Typické aplikácie CM VPN pre systém elektrickej energie

5

Kľúčové slová: VPN, KEPCO, DOCSIS, Power Backup, Alarm-sending

#6: Typické aplikácie Wi-Fi klienta pre robota/vozidlo

6

Kľúčové slová: AGV, Robot Arm, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6, Wi-Fi bridge

#7: Typické aplikácie pre analyzátor signálu 5G

7

Kľúčové slová: 5G, analyzátor signálu, dotaz na základňovú stanicu, uzamknutie siete, dekódovanie signálu