1RU MKQ

  • 1RU QAM analyzátor s cloudom, úrovňou výkonu a MER pre DVB-C aj DOCSIS, MKQ124

    1RU QAM analyzátor s cloudom, úrovňou výkonu a MER pre DVB-C aj DOCSIS, MKQ124

    MKQ124 je výkonný a ľahko použiteľný QAM analyzátor určený na monitorovanie a hlásenie stavu digitálnej káblovej a HFC siete.

    Je schopný nepretržite zaznamenávať všetky namerané hodnoty do súborov správ a odosielaťSNMPpasce v reálnom čase, ak hodnoty vybraných parametrov prekračujú definované prahové hodnoty.Pre riešenie problémov aWEBOVÉ GUIumožňuje vzdialený / lokálny prístup ku všetkým sledovaným parametrom na fyzickej RF vrstve a DVB-C / DOCSIS vrstvách.